Privacybeleid Firma G.L. Van Lente

[printfriendly]

Voor elk sitebezoek geldt onderstaand privacy beleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop Firma G.L. van Lente gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is Firma G.L. van Lente en haar overige handelsnamen (verder te noemen Firma G.L. van Lente).

– Vestigingsadres: Oosterholtseweg 22 – 8271PT- IJsselmuiden
– Postadres: Oosterholtseweg 22 – 8271PT – Ijsselmuiden
– Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 05066086.

1. Gebruik van persoonsgegevens
In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Firma G.L. van Lente van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken.

Online bestelling
– Als u een bestelling doet of een account aanmaakt, verwerkt Firma G.L. van Lente de volgende gegevens van u: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt Firma G.L. van Lente voor het afhandelen van uw bestelling, het beheren van uw account en het verlenen van de klantenservice.
– Firma G.L. van Lente verwerkt ook uw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden.
– Daarnaast zal Firma G.L. van Lente, indien u daarvoor je toestemming heeft gegeven, uw gegevens gebruiken om (in de toekomst) u per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van Firma G.L. van Lente producten en diensten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op uw interesses op grond van uw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals uw geboortedatum en informatie over uw voorkeuren voor bepaalde productcategorieën.
– Wilt u geen nieuwsbrief van Firma G.L. van Lente meer ontvangen? Dan kunt u zichzelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via info@van-lente.nl

Klantenservice
De klantenservice van Firma G.L. van Lente handelt alle vragen en klachten af. Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Firma G.L. van Lente klantenservice, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de correspondentie, om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw klacht, verzoek of vraag.

Beveiliging
Onze webwinkel is beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dit ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Een beveiligde verbinding herkent u aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk.
Verder hebben we de volgende veiligheidsmaatregelen (beveiliging via wachtwoorden, beperking van toegang tot bepaalde personen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

2. Grondslag verwerking gegevens
De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens door Firma G.L. van Lente is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en Firma G.L. van Lente gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft Firma G.L. van Lente een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

Minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@van-lente.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Gebruik persoonsgegevens door derden
Firma G.L. van Lente deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:
– Als u daartoe toestemming heeft gegeven.
– Voor de uitvoering van uw overeenkomst met Firma G.L. van Lente, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die uw bestelling afleveren.
– Indien Firma G.L. van Lente daartoe wettelijk is verplicht
– In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
– Met partijen die voor Firma G.L. van Lente als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Overdracht onderneming
Firma G.L. van Lente kan haar onderneming/diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

5. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn om uw account te beheren worden bewaard totdat u het account verwijdert. Gegevens over diefstal kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

6. Cookies
Op de website van Firma G.L. van Lente wordt gebruik gemaakt van cookies en aanverwante technieken zoals (Java)scripts. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden wanneer u de website gebruikt. Deze cookies en andere scripts zorgen er onder andere voor dat de website veel gebruiksvriendelijker wordt, omdat u informatie niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren bij een herhaalbezoek aan de site. Ook kunnen we getoonde content beter afstemmen op uw interesses en voorkeuren.

Cookie instellingen wijzigen en cookies verwijderen
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Ook hebben veel cookies een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gebruik van cookies
Zie hieronder welke cookies Firma G.L. van Lente gebruikt:

Analytische cookies
Firma G.L. van Lente maakt gebruik van webanalytics cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Denk hierbij aan browsertype, type device waarmee u de website bezoekt, hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke functionaliteiten/pagina’s het meest worden gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en meer gebruikersgemak te creëren.

Google Analytics
Firma G.L. van Lente heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Firma G.L. van Lente inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Firma G.L. van Lente heeft hier geen invloed op. Firma G.L. van Lente heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Technische of functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de Firma G.L. van Lente website goed functioneert en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikerssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Social media
Social media cookies en scripts maken bepaalde functionaliteiten van social media websites mogelijk. Denk hierbij aan het tonen van een YouTube filmpje of bijvoorbeeld wanneer u een social share button gebruikt. Social media cookies van derden worden door de socialmedia websites zelf geplaatst.

Advertentie cookies door derden
Tracking & Retargetting: Firma G.L. van Lente behoudt zich het recht voor om de toekomst gebruik te maken van advertentie campagnes waarbij er advertenties (tekst/banners/etc) van Firma G.L. van Lente op externe sites worden geplaatst. Hiervoor worden er, indien u dat wilt, scripts geplaatst die het mogelijk maken dat externe websites uw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses. Er kan bijvoorbeeld worden nagegaan of u een advertentie hebt gezien om te voorkomen dat u dezelfde advertentie nog een keer te zien krijgt. Ook kan het ervoor zorgen dat u voorlopig helemaal geen advertenties meer te zien krijgt nadat u een aankoop gedaan heeft en kan de inhoud van advertenties aangepast worden op basis van uw eerdere surfgedrag. Dit soort cookies/scripts kunnen ook worden gebruikt om bij te houden welke advertenties zijn aangeklikt en welke kliks leiden tot aankoop van een bepaald product, zodat het advertentienetwerk dat deze advertentie heeft getoond daarvoor een beloning kan ontvangen. Indien geen toestemming is verleend voor het plaatsten van cookies, worden ook geen (banner)advertenties van derden geplaatst die cookies plaatsen of uitlezen.
7. Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Firma G.L. van Lente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

8. Contact
Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan info@van-lente.nl. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kun je ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl). Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via info@van-lente.nl. Firma G.L. van Lente wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. Wijziging van de privacyverklaring
Firma G.L. van Lente behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij het gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring.

10. Disclaimer
Deze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Firma G.L. van Lente. De informatie op deze website is te goeder trouw door Firma G.L. van Lente samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Firma G.L. van Lente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Firma G.L. van Lente website. Firma G.L. van Lente garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Firma G.L. van Lente, noch de staf en medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Firma G.L. van Lente kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

11. Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Firma G.L. van Lente (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Firma G.L. van Lente hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Mei 2019