Algemene voorwaarden

[printfriendly]

1. Verantwoordelijkheid:

De HUURDER is verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de huurder verhaald. Dit kan ook als wij de schade bij de opvolgende verhuur constateren.

Wanneer gehuurde producten opgehaald moeten worden door Van Lente, is het de verantwoordelijkheid van de huurder dat deze bij elkaar klaar staan conform deze geleverd zijn. Alle producten dienen compleet en netjes opgeruimd te zijn en bij elkaar te staan. Mochten de producten niet klaar staan en/of bij elkaar staan en de producten door Van Lente zelf moeten worden opgeruimd worden hiervoor kosten in rekening gebracht (€35,00 euro per uur).
Wannneer u meerdere tenten huurt dient u deze gesorteerd retour te leveren.

2. Aansprakelijkheid:

Van Lente is niet aansprakelijk voor schade, en/of letsel door gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.

3. Melding:

De Huurder is verplicht schades/vermissing en/of ongevallen direct aan Van Lente te melden.

4. Begeleiding:

Laat de attractie(s) nooit onbeheerd achter. Zorg altijd dat er tijdens het gebruik een volwassen begeleider aanwezig is. Bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden attractie opruimen.

5. Schoonmaak:

Bij het niet juist inleveren van materiaal (slecht opgevouwen, vies of nat materiaal) worden schoonmaakkosten in rekening gebracht (€35,00 euro per uur).
Wij berekenen standaard schoonmaakkosten voor onze barbecues dit om ze de volgende klant weer schoon aan te kunnen bieden. De klant dient ten alle tijde de barbecues schoon (zonder etensresten en afgenomen met een doekje) retour te brengen. Mocht dit niet het geval zijn, zijn wij genoodzaakt extra kosten bovenop de standaard schoonmaakkosten te bereken.

6. Annulering:

Bij annulering binnen twee weken voor de overeengekomen datum zal 50% van het totale bedrag in rekening worden gebracht.

7. Afhalen:

U haalt en brengt zelf het materiaal op de afgesproken locatie. Bij het afhalen of bezorgen is altijd legitimatie verplicht.

8. Schade:

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde van welke aard dan ook. Beschadigde huurobjecten zullen ter reparatie aangeboden of geheel vervangen worden. De kosten hiervoor zullen in rekening gebracht worden bij de huurder.

9. Diefstal

In geval van diefstal dient de huurder zowel huurprijs als nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen.

10. Catering:

Wanneer er catering wordt afgebeld in de laatste 24 uur zal er door ons 75% in rekening worden gebracht.

11. Overig:

Gebruik van onze objecten zijn geheel op eigen risico.
Telling bij retour op ons magazijn is bindend.

12. Tent met korting:

Wanneer u een tent met korting wilt bestellen, omdat u voor een bepaald bedrag aan etenswaren heeft besteld, gelden de volgende voorwaarden:
Bij € 20 tot 50 euro besteding aan etenswaren, maximaal één tent per klant voor €29,75 (bij nog een tent dient u deze apart toe te voegen aan uw voorlopige offerte voor de standaard prijs).
Bij € 50 tot 100 euro besteding aan etenswaren, maximaal één tent per klant voor €23,98 (bij nog een tent dient u deze apart toe te voegen aan uw voorlopige offerte voor de standaard prijs).
Per € 100 euro besteding aan etenswaren heeft u recht op één partytent voor €14,98

13. Betaling:

U dient de factuur binnen 14 (veertien) dagen na leveringsdatum te voldoen op Rabobank rekeningnummer 159 107 474 o.v.v. uw naam en ordernummer.